För dig som söker bostad

Vi ser det som ett stort ansvar att vara värd för andra människors bostäder. Det kräver att vi agerar på ansvarsfullt och förtroendeskapande sätt. Det ligger i vårt eget intresse att snabbt kunna agera och möta både behov och problem hos våra olika hyresgäster. Vi har byggt upp ett antal kontaktvägar som tydligt redogörs på vår hemsida. Det skall vara lätt att göra sin röst hörd och att nå oss. Vi har också kontaktpersoner lokalt som har ”örat mot marken”, en viktig del av vår affärsidé. På den här sidan hittar du de objekt som för tillfället är lediga i våra fastigheter i Södra Sverige. Du hittar också en länk till Boplats Sverige, en samarbetspartner med många fler bostadsobjekt.
 
Flytta in hos Brinova!