Prenumera

För information via e-post vänligen fylla i formuläret nedan.

Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-04  • Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 45,9 Mkr (21,8)
  • Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 25,7 Mkr (8,8)
  • Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 16,5 Mkr (3,3)
  • Ackumulerat resultat uppgick till 26,4 Mkr (5,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,4 kr (0,1)Väsentliga händelser under första kvartalet

  •  För att öka närvaron på en av bolagets prioriterade orter beslutades om etablering av ett nytt förvaltningskontor i Eslöv och en enhetschef har anställts
  •  Brinova sålde samtliga sina fastigheter i Hässleholm till K-Fastigheter. Samtidigt förvärvar Brinova av K-Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv på 39 lägenheter. Tillträde till fastigheten i Eslöv beräknas till hösten 2017 och frånträde av fastigheterna i Hässleholm sker den 1 juni 2017
  •  Brinova tilldelades en markanvisning för drygt 53 hyreslägenheter i Kristianstad

-          Årets första kvartal är också det första kvartalet då vi kan redovisa omsättning och resultat i en relativt fast struktur som på ett avgörande sätt inte påverkats av transaktioner, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

-          Vi redovisar ett ökat resultat som tydliggör effekten av förvärv, energioptimeringar och en aktiv kundnära förvaltning.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per [dot] johansson [at] brinova [dot] se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin [dot] rosen [at] brinova [dot] se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance [at] remium [dot] com (), www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se