Prenumera

För information via e-post vänligen fylla i formuläret nedan.

Brinova lägger grunden för ett enhetskontor i Eslöv

2017-03-24


Brinova har anställt Carina Sjöholm som enhetschef till vår förvaltningsenhet i Eslöv.Brinova har idag cirka 460 lägenheter och 10 000 kvadratmeter lokaler i Eslöv, samt pågående projekt om uppförande av 40 lägenheter. Det samlade fastighetsvärdet i Eslöv är cirka 750 Mkr. Som ett led i att etablera enhetskontor i Eslöv, har Brinova anställt Carina Sjöholm. Carina har en gedigen erfarenhet inom bostadsförvaltning med 25 års erfarenhet inom det kommunala bostadsbolaget i Eslöv (EBO) där hon arbetat som marknadschef.

-          Vi är mycket glada att Carina blir en del av Brinova teamet och hon blir en viktig komponent i den fortsatta utvecklingen av Eslöv, säger Per Johansson, VD för Brinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, corporateFinance@remium.com, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se