Prenumera

För information via e-post vänligen fylla i formuläret nedan.

Brinova installerar Blekinges största takmonterade solcellsanläggning

2018-06-04


På Karlskrona Nya Arena som Brinova för närvarande håller på att uppföra kommer 2 000 kvadratmeter solceller att monteras. Solcellerna kommer att förse Arenan med all den elenergi den behöver, och mer därtill. Installationen är ett tydligt initiativ inom de allt viktigare hållbarhetsfrågorna.Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda växande orter i södra Sverige. Ett av bolagets större utvecklingsprojekt är den nya arenan i Karlskrona som Brinova för närvarade uppför. Den 10 000 kvadratmeter stora byggnaden, som ska stå klar våren 2019, kommer att inrymma sporter som handboll och innebandy. Arenan kommer också att kunna användas för olika typer av evenemang som till exempel konserter och mässor.

På taket kommer 2 000 kvadratmeter solceller att installeras. Det gör installationen till Blekinges största takmonterade solcellsanläggning. Anläggningen beräknas kunna producera cirka 300 000 kilowattimmar per år. Den kommer därigenom att täcka hela arenans årsbehov av elkraft som uppgår till cirka 150 000 kilowattimmar. Den överskjutande elenergin kommer att säljas i samarbete med Affärsverken, som är det lokala energibolaget.

-          Tack vare samarbetet med Affärsverken får den nya arenan möjligheter att leverera in el i det kommersiella nätet när behovet är mindre och ta emot när behovet är som störst, säger Martin Wallin som är Brinovas projektledare för Karlskrona Nya Arena.

-          Brinovas VD Per Johansson säger i en kommentar. Solcellerna på Karlskronas Nya Arenas tak är liksom de renoveringar vi gör i Landskrona bra exempel på vår fokusering på de allt viktigare hållbarhetsfrågorna. Arenaprojektet är dessutom ett viktigt steg i våra ambitioner för ett hållbart byggande och vår strävan att ligga i framkant när det gäller användningen av de gröna alternativ som finns för elproduktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per [dot] johansson [at] brinova [dot] se eller,

Projektledare Martin Wallin telefon +46 (0) 709-29 49 57, epost: martin [dot] wallin [at] brinova [dot] se

För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 210 755 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.