Prenumera

För information via e-post vänligen fylla i formuläret nedan.

Brinova hyr ut i Kristianstad och Karlskrona

2019-07-02


Brinova har i dagarna tecknat två nya gröna hyresavtal med Trafikverket respektive Försäkringskassan.Trafikverket har sedan många år hyrt lokaler hos Brinova, i vårt fastighetsområde Björkhem i Kristianstad, och vi är glada för att Trafikverket har valt att teckna ett nytt grönt hyresavtal med oss när de nu utökar sin verksamhet med nya lokaler för förarprov. Ytan utökas med 575 kvm och avtalet löper i 6 år med en årshyra på cirka 920 000 kr.

Området Björkhem, där Brinova har 35 000 kvm uthyrningsbar yta, är beläget 1 km utanför Kristianstads citykärna i nära anslutning till Kristianstads centralsjukhus. Det har ett strategiskt läge vid infarten till Kristianstad nära väg E22. Området är byggt i början av 1990-talet och är ett attraktivt område, hyresgästerna har tillgång till moderna kontorsytor, rikligt med parkeringsplatser och restaurang på området. Förutom Trafikverket, har bland annat Transportstyrelsen, Migrationsverket, Feelgood, Capio, Friskis och Svettis samt Sparbanken Skåne valt att lägga sin verksamhet här.

Ett grönt hyresavtal har även nyligen tecknats i fastigheten Lindblad 24, Karlskrona, med Försäkringskassan. De hyr idag 2 700 kvm och adderar på ytterligare 600 kvm. Det nya avtalet löper på 3 år och har en årshyra på cirka 900 000 kr.

Karlskrona är beläget mitt i den Blekingska skärgården. Brinova har cirka 20 000 kvm uthyrningsbar yta i centralt läge på Trossö, och totalt i kommunen 25 000 kvm. Fastigheterna består främst av samhällsfastigheter och bostäder.

VD Per Johansson kommenterar hyresavtalen:

”Vi gläds åt att ytterligare kunna utöka vårt samarbete med Trafikverket och Försäkringskassan, dessa uthyrningar förstärker bilden av att dessa fastighetsområden som attraktiva och de är nu i det närmaste fullt uthyrda.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per [dot] johansson [at] brinova [dot] se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin [dot] rosen [at] brinova [dot] se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2019-03-31 om cirka 219 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se