Brinova - För investerare
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm