Vi har ändrat faktureringsadress, läs mer.

 

 

Information med anledning av Covid-19

Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. Brinova följer kontinuerligt den
information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO).

 

Brinova uppmanar sina hyresgäster att avvakta med icke akuta besök eller serviceåtgärder

Vi ber våra hyresgäster om förståelse för att vi för närvarande endast åtgärdar felanmälningar av akut karaktär för att minska smittspridning.
Är ärendet akut, informera oss så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas. Övriga ej akuta ärenden åtgärdas så fort läget är stabiliserat.

På grund av striktare restriktioner för Skåne län med anledning av covid-19 så tar vi endast emot bokade besök på våra kontor i Skåne t.o.m. den 31:e december 2020. Vänligen ring under våra telefontider för att boka ditt besök.

 

Brinovas riktlinjer för sina anställda

För att inte äventyra hyresgästernas eller de anställdas hälsa uppmanas alla anställda som uppvisar symtom som liknar de som coronaviruset ger att stanna hemma.

Läs mer under fliken nyheter

 

Rapport Q3-2020

Projektuppdatering Region Öst