Vd, Per Johansson kommenterar bokslutskommuniké 2018