Offensiv strategi

Vår inriktning är hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler i södra Sverige. Vi har starka ägare i Backahill AB (45 %), Fastighets AB Balder (35 %) och Er HO Förvaltning (11 %). Vår strategi är att växa organiskt och genom förvärv, utöka ägarkretsen och marknadsnotera bolaget under 2016.